I’ve always been a businesswoman.

– Kim Kardashian