I take the no-doughnut pledge, and then I break it.

– Lauren Graham