I don’t need to be too intense. I don’t play my best golf when I’m super-intense.

– Graham DeLaet