‘Frozen’ is a phenomenon on an entirely new Disney scale.

– Edward Kitsis